Img_bispomacedo-706x410Behouden, bewaren en besparen, zijn geen synoniemen voor een veilige toekomst. Het garanderen van de toekomst zit hem juist in het tegenovergestelde, in het uitdelen, besteden, opofferen en geven.
Werd Abraham niet een voortbrenger van een natie doordat hij zijn vaderland en een bekend en veilig land opgaf? Garandeerde hij niet op deze wijze zijn toekomst?
De wet van het geven gaat tegen de menselijke gedachten en idealen in. De mensheid is geprogrammeerd om dingen te bewaren, behouden, vast te houden en te besparen om zijn toekomst te garanderen. Voor degenen met een natuurlijke vise is bewaren synoniem voor het behouden van een zekere ouderdom, maar in de Goddelijke wet is bewaren synoniem voor verliezen; en verliezen is synoniem voor winnen.

“Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden” (Matteüs 16:25)

De kwaliteit van de offerande (de overgave) garandeert de toekomst van de offerandegever; op het Altaar uitstorten is een voorspoedige en succesvolle investering op de korte, gemiddelde en lange termijn, vandaag, morgen en overmorgen.
Bisschop Macedo en mw. Ester zijn de meest actuele voorbeelden die wij hiervan hebben, omdat zij op een dag beiden besloten om het kleine beetje dat zij hadden uit te storten op een onzichtbaar Altaar, omdat er niet eens een fysieke Altaar toen was, zoals wij die vandaag als voorbeeld hebben. Zoals Abraham die naar een onzichtbaar land liep en daarmee zijn overgave begon.
De overgave van de bisschop en mw Ester garandeerde hun een hogere leeftijd met liefde, genegenheid, aandacht en zorg. Velen wensen om hun een glas water te bieden, anderen dromen ervan hun iets te geven dat hun gelukkig zou maken, weer anderen bidden voor hun en hun familie…
De drie kinderen van de bisschop garanderen hem geen zekere ouderdom, zij garanderen hem geen zorg en aandacht voor morgen, maar de overgave die hij op een dag maakte garandeert dit alles en veel meer. Hoeveel mensen zijn er die hun gehele leven investeren voor hun kinderen en vandaag de dag alleen zijn? De verpleeghuizen zijn vol ouderen die veel kinderen hebben.
Als bisschop Macedo zijn oude baan behouden zou hebben, samen met mw. Ester, dat leven dat ogenschijnlijk stabiel leek, dan zouden zij vandaag de dag alleen zijn; zij zouden vandaag alleen maar de zorg dragen voor drie kinderen. Maar vanwege zijn overgave werd de UKGR geboren en door haar miljoenen kinderen die haar altijd zullen ondersteunen.
En dit alles komt niet voort vanwege zijn naam of omdat hij de eigenaar is van een immense institutie! De wereld is immers vol van vrijgezelle mega-miljardairs wiens kinderen hen niet eens kunnen uitstaan en anderen hen alleen maar helpen als zij ervoor betaald krijgen. Als zij hun fortuin zouden kwijtraken, dan zouden zijn ook hun gunsten kwijtraken. De overgave van het leven brengt voort wat wij nodig hebben. De offerande staat niet toe dat de offerandegever de eenzaamheid zal leren kennen.
De offerande vermenigvuldigt ons!

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort” (Johannes 12:24)

Wat de actie van het overgeven betreft, God kent geen enkel nummer als het niet 100 is. Een overgave van 99% is gelijk aan nul voor Hem; 10%, 20%, 50% bestaan niet tijdens de overgave. Het is alles of niets. God begrijpt de taal van 99% niet. Of het is 100% of het is niets.
Met dank aan: Bianca Carturani