jerusalem165“Te dien dage zal in het land Juda dit lied gezongen worden: Wij hebben een sterke stad; Hij stelt heil tot muren en voorwal” (Jesaja 26:1) NBG ’51.
In het verleden was de veiligheid van een stad afhankelijk van de muur om hem heen. Hoe hoger de muur was, hoe meer veiligheid hij kon bieden voor de stad.
Zonder de muur zou alles risico lopen: de familie, goederen enz.
Deze muur symboliseert de Behoudenis, die het moeilijkst is om te bereiken vergeleken met alle andere zegens. Hij plaatst echter alles wat wij bezitten (huwelijk, goederen enz.) in veiligheid.
Wanneer u het moeilijkste doet, dat het bouwen van de muur is, dan wordt alles makkelijk!
NB: Vergeet niet: zorg voor uw muur, zodat u niet alles in gevaar brengt.
Dat God u zegene in de Naam van de Here Jezus Christus!
Met dank aan: Bisschop Jadson Santos