God schiep de man naar zijn beeld en gelijkenis en vanaf toen werkte de duivel eraan om ervoor te zorgen dat de mens dat niet meer werd. Het eerste grote probleem van de man begon toen hij zich liet leiden door de slechte beslissing van zijn vrouw.
Onze God is niet bekend als de God van Sara, Rebekka en Rachel. Dit is niet seksisme, maar begrijp dat, zelfs in een samenleving waar er sprake is van gelijke rechten, de rollen niet gelijk zijn. De ware man weet dat hij de voorziener en beschermer is van zijn huis. Hij is degene die het laatste woord hoort te hebben, het hoofd hoort te zijn, oftewel, de beslissingen dient te nemen. Maar met het verloop van de dagen zien we dat de man zijn verantwoordelijkheden aan de vrouw overdraagt en in veel gevallen is het zelfs zo dat zij het huis onderhoudt.
Dus het volgende is nodig:
1e – Een Ware Man te zijn
Het komt bijna nooit voor dat we een getrouwde vrouw zien die uren besteed aan computerspelletjes, naar een bar gaat, of welk sport dan ook beoefend en zodoende haar man thuis achter laat met de kinderen. Maar het komt vaak voor dat wij vrouwen horen klagen dat hun echtgenoot meer tijd besteed aan zijn vrienden, voor de TV of de computer, dan dat hij tijd met haar doorbrengt. Het is teleurstellend! Omdat de man met wie zij getrouwd dacht te zijn als een kind handelt.
Dus ten eerste dient u zich het volgende af te vragen: Ben ik een ware man? Draag ik de verantwoordelijkheid van een man?
2e – Een Man zijn die de Vrouw verwacht
De vrouw wilt zich veilig en beschermd voelen. Zij wil inspraak hebben bij de beslissingen, maar verwacht dat haar man de beslissingen neemt en dat hij, als dat nodig is, zelfs tegen haar ingaat. De man kan zich niet vluchten voor zijn verantwoordelijkheden als een echtgenoot en een vader. Hij dient liefde en aandacht te tonen, te motiveren en te vermanen. Een vrouw trouwt niet alleen maar zodat zij een seksueel partner heeft, zij wil veel meer. Zij wil een ware man aan haar zijde.
is het mogelijk dat u tot vandaag nog steeds niet doorhebt dat uw vrouw haar kracht heeft gebruikt door hard te werken, om u te helpen met de lasten, terwijl u elke dag uzelf had moeten beloven dat u uw vrouw uit dat moeilijke leven zou halen om haar een leven te bieden dat zelfs haar ouders niet in staat waren om te doen?
Antwoord uzelf: Ben ik de man waarvan mijn vrouw verwacht dat ik zal zijn? Heb ik me wel eens druk gemaakt om het feit dat zij zo ontevreden over mij kan zijn dat zij van mij zou willen scheiden?
3e – Een Man van God zijn
Wat een man transformeert naar een man van God is de gehoorzaamheid. Veel echtgenoten hebben zich vastgeklampt aan het geloof van hun vrouwen, zij schuilen zich. Vandaag de dag heeft God geen “Abraham” kunnen vinden, het is makkelijker om een vrouw van geloof te vinden dan een man van geloof. Waar is de dappere krijger, waar is de man van gebed, geloof en vertrouwen in God. Ik garandeer u dat uw vrouw nooit over u zal klagen omdat u gehoorzaam aan God bent, omdat u hierin toont dat u de ware man bent die zij altijd nodig heeft gehad, omdat u God gehoorzaamt.
Antwoord uzelf: Op welke dag heeft u besloten om voor God te offeren uit gehoorzaamheid? Bent u er echt moe van om uzelf, uw vrouw en God teleur te stellen? Ga dan uit de grot van nalatigheid en offer voor God. Het is tijd dat u de “Gideon” wordt die in uw binnenste zit!
Pastor Walber Barbosa