mulher-706x432“Na zo vaak programma’s te hebben gezien besloot ik gisteren om “een eind te maken aan” mijn nieuwsgierigheid. Ik was in de dienst en ontdekte dat ik een wijze van deze wereld ben.
Ik ben een administrateur en runde een bedrijf in Zwitserland, maar vanwege verschillende problemen ben ik teruggekeerd naar Brazilië, gescheiden, werkloos en ik woonde opnieuw bij mijn ouders. Een oneindig grote schaamte en een grote stap terug in mijn leven.
Elk woord dat u sprak was als een “klap” van de waarheid. En toen de jongedame, die haar getuigenis gaf, sprak, kronkelde mijn ziel, want zij is minder hoog opgeleid dan ik, maar zij heeft alles wat ik had en verloor.
Wat mijn aandacht het meest trok was haar gezicht, want zelfs toen ik in Zwitserland woonde had ik nooit ware blijdschap. Ik ging het Altaar niet op omdat ik niet herkend wilde worden, maar ik ben al aan het deelnemen aan deze Campagne van Israël met een vrede die ik in jaren niet had gevoeld. Ik dacht dat mijn geld gestolen zou worden, maar in plaats daarvan werd mijn wanhoop gestolen. Daarvoor, van harte bedankt.”

“Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen” (1 Korinthiërs 1:25-27).

Met dank aan: bisschop Gonçalves