shutterstock_352400318-706x471“En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste.”
Openbaring 1:17

De aanwezigheid van de Here Jezus was zo stralend en glorieus dat de apostel Johannes viel, want hij had nog nooit een soortgelijke helderheid gezien, maar Hij sprak al snel, troostte hem en gaf hem vrede.
Ester Bezerra