shutterstock_117823735-706x471“En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.”
Johannes 14:3

Als troost voor Zijn Discipelen zei Jezus dat Hij naar de Vader zou gaan, maar terug zou keren om ze brengen naar de Plaats die Hij voor hun bereid heeft. Deze plaats is al gereed, ik kan niet wachten tot deze Dag aanbreekt! Wat een eer!
Ester Bezerra