inferno-706x432“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Marcus 16:16).

Wat zou deze veroordeling? Degenen die hier op aarde al eens veroordeeld zijn weten maar al te goed hoeveel pijn en wanhoop die woord met zich meedraagt.
Ik heb al de gelegenheid gehad om met mensen te praten die veroordeeld waren, omdat zij hadden gestolen, vermoord, ontvoeringen hadden gepleegd, kortom, omdat zij fouten hadden gemaakt die hen achter de tralies hebben gezet. Sommigen hebben mij verteld dat zij veroordeeld waren tot vijf, zes en zelfs tien jaar gevangenisstraf. Toen ik hun vroeg hoe de dag was waarop zij hun oordeel te horen kregen, zeiden allen, met tranen in hun ogen, dezelfde woorden: “Het was de ergste dag van mijn leven”.
De fysieke gevangenschap is tijdelijk. Veel mensen zijn zelfs in staat om wat jaren van hun gevangenschap af te halen, zij dat door middel van goed gedrag, financiële middelen, omdat zij zich wenden naar hun advocaten of andere middelen. Dat geldt voor de veroordeling hier op aarde, wanneer men veroordeelt wordt, dan zijn er middelen die uw vrijlating mogelijk kunnen maken. Het is niet voor eeuwig. Het kan zelfs enkele jaren duren, maar de mogelijkheid tot vrijlating bestaat.
Wanneer men echter over de geestelijk veroordeling praat, dan is het een ander verhaal, want die veroordeling is eeuwig. Na de dood zal de persoon niemand meer hebben om zich toe te wenden, er zal niemand zijn om om hulp te vragen, geen advocaat en ook geen mogelijkheid tot vrijlating.
Niemand houdt van het idee om gevangen te zijn, niet eens voor één dag. Dat is te zien aan het feit dat wanneer iemand een gevangenisstraf van 10 jaar krijgt, bijvoorbeeld, die persoon al meteen in een depressie terechtkomt. Stop nu eens en denk na… Als u wist dat u voor eeuwig gevangen zou worden, wat zou u dan bereid zijn om te doen om vrij te worden van deze veroordeling?
Daarom prediken wij het evangelie aan de ganse schepping, in alle plaatsen, zodat niemand in deze plaats zal belanden. De boot van de Behoudenis gaat voorbij, maar als u niet instapt, de prijs niet betaalt of uw leven offert, dan zult u het zich berouwen, maar dan zal het al te laat zijn.

“En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven” (Matteüs 25:46).

Degenen die vandaag deze boot afwijzen, zullen op de dag des oordeels ernstige gevolgen lijden vanwege hun keuze. Een ieder zal zijn oordeel ontvangen, zij dat vanwege corrupte handelingen en onrechtvaardigheden die zijn hebben ondernomen of vanwege hun rechtvaardige gedrag tegenover God en de mensen.
De veroordeelden zullen de ergste kwellingen en pijn voor eeuwig meemaken. Terwijl de rechtvaardigen, die de boot van de Behoudenis hebben aanvaard, zullen genieten van Gods Glorie en voor eeuwig met Hem zullen leven.
Maak gebruik van deze gelegenheid, voordat u voor eeuwig veroordeelt wordt.

“Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is” (Jesaja 55:6).

Met dank aan: bisschop Jadson Edington