Sharmila: 20 jaar was er geen vrede in ons huwelijk. Dit kwam omdat ik heel erg snel jaloers werd. Als er ook maar een vrouw in de buurt kwam bij mijn man, dan werd ik
heel onzeker en maakte ik ruzie met hem. Soerdesh: Ik werd er moe van dat ik alles aan mijn vrouw moest uitleggen. Ik wist dat als ik met iemand had gesproken dan zou zij mij thuis woedend opwachten. Soms escaleerde dat zelfs
tot fysieke ruzies.
Sharmila: Door deel te nemen aan de
LiefdesTherapie, begon ik stap voor stap veranderingen te zien in mijn gedrag. De verandering kwam niet één keer, maar gaandeweg werd ik minder jaloers.
Ons huwelijk vandaag is totaal anders. Er is vrede en respect tussen ons en wij gaan nu gezamenlijk naar het UKGR Centrum.
Soerdesh en Sharmila Sitaram