JESUS_TestemunhasElk mens heeft projecten, plannen, dromen, doelen en sommigen zelfs macht op deze wereld, die zij verkregen hebben door middel van een diploma, een wedstrijd, een mandaat enz. Dit alles heeft waarde totdat de persoon die daarover beschikt getroffen wordt. Wanneer dat gebeurt, dan verliest alles wat hij heeft zijn waarde en begint degene die met hem is echt van waarde te zijn.
Tijdens Zijn aardse bediening beschikte de Here Jezus over macht, bekendheid, volgelingen enz., maar toen Hij getroffen werd (het Kruis, de Graf), kwam Degene die met Hem was aan spel, en zodoende overwon Hij de dood.
De Here Jezus gebruikte de geografie van Israël om de zekere weg te ontwikkelen voor degenen die zich wilden voorzien van de wapenrusting van God door middel van de Persoon van Zijn GEEST, toen Hij zei:
“…maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8).
Wat is de reden dat deze twee steden opgenoemd worden in deze belofte? Gezien het feit dat wij, wanneer wij de kracht van God ontvangen, in elke plaats getuige kunnen zijn, wat zou er dan verborgen zitten in deze steden die, wanneer wij langs hen heen gaan, ons kunnen goedkeuren als getuigen tot aan de uiterste van de aarde?
Jeruzalem – symboliseert de kerk. Dat houdt in om te getuigen tot degenen die al geloven, degenen die hetzelfde geloof belijden. Het is de stad die, ogenschijnlijk, makkelijker is om te bereiken, maar het is ook de plaats waar velen vallen vanwege gebrek aan discipline, onenigheid over de verbonden, slechte ogen jegens de leiding enz.
Judea – de grote Woestijn van Israël. De uitdrukking “ik ga door een woestijn heen” is een bekende uitdrukking in de wereld van gelovigen. Het is in deze plaats dat wij de goede strijd dienen te blijven strijden, in situaties die wij niet kozen om doorheen te gaan, momenten waarvoor wij niet kozen om die mee te maken. Tijdens de slechte dagen wordt de getuigenis van de Heer gezien.
Samaria – tot vandaag de dag kunnen de Samaritanen niet omgaan met de Joden. Samaria is een stad dat onder Palestijns beheer en controle valt, waarin de Joden niet mogen komen. Dit symboliseert om de getuigenis te behouden onder degenen die het niet eens zijn met ons geloof, degenen die ons proberen te verzwakken, demotiveren en doen afwijken. Dit kan plaatsvinden door middel van onze familie, school, werk enz.
Deze drie gebieden zijn normaal en onvermijdelijk in ons leven, daarom maakte de Here Jezus het heel duidelijk dat, wanneer wij in deze gebieden goedgekeurd zijn, wij dan Zijn getuigen konden zijn tot aan de uithoeken van de aarde.
Shalom!
Met dank aan: bisschop Fernando Mendes