Wanneer wij over de uitstorting van de Heilige Geest praten, dan praten we over kracht. De Here Jezus Zelf zei: “Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt…” (Handelingen 1:8) NBG 1951.
Helaas zijn weinig mensen in staat geweest om de Heilige Geest te associëren met de strijd die we dagelijks meemaken. Omdat ze zo zijn, zijn ze verslagen. Ja! Verslagen in hun geloof.
En waarom? Omdat velen denken dat ze niet hoeven te strijden, omdat ze de Heilige Geest hebben… Het is heel gebruikelijk om zulke opmerkingen te horen: “God zal voor mij strijden… God zal voorzien… Het ligt in de handen van God…” Deze opmerkingen, wanneer ze goed gebruikt worden, zijn zeer machtig. Echter, wanneer ze op een foute manier gebruikt worden, worden ze redenen voor mislukkingen.
Heeft u wel eens stil gestaan en overwogen dat God alleen voor ons strijdt, nadat wij ALLES wat in onze macht lag hebben gedaan? Kijk naar het voorbeeld van Gideon. God streed voor hem, maar Gideon moest eerst ALLES doen wat hij kon doen.
Als we de zin “God zal voorzien!” analyseren, dan zien we dat God voor Abraham voorzag, nadat hij gehoorzaam in ALLES was, in zo’n mate zelfs dat hij zijn eigen zoon op het altaar plaatste.
In de hand van God zit alleen het leven van degene die het daar plaatst. Want totdat ik mijn deel niet doe, is mijn leven in mijn eigen handen. Het is aan mij om te beslissen wat ik ermee doe.
God heeft ons niet gekozen om te verliezen. Maar juist om te overwinnen! Hoe is het, echter, mogelijk om te overwinnen zonder te strijden?
Het is interessant dat na de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest (Joël 2), God in het volgende hoofdstuk zegt:
“Roept dit uit onder de volken: Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken! Smeedt uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge: Ik ben een held.” (Joël 3:9-10)
En u? Bent u een held?
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl