Bds_1111KruisEr is geen aanbidding ver van het Altaar
“Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding” (Hebreeën 5:8-9).
Om het Woord van God te gehoorzamen, moest de Here Jezus ook offeren. Er was, is en zal nooit gehoorzaamheid bestaan zonder offer.
Terwijl velen slechts door middel van gebed een perfect leven willen bereiken, werd onze Heer geperfectioneerd door het offer aan het kruis en redde daardoor allen die Hem gehoorzamen.
Daar zit het verschil tussen het bovennatuurlijke geloof en het religieuze geloof. Terwijl het bovennatuurlijke geloof gehoorzaamt, gehoorzaamt het religieuze geloof niet.
Gehoorzaamheid is beter dan aanbidding. Vooral gezien het feit dat de aanbidding die geaccepteerd wordt, de aanbidding is die op het Altaar gepresenteerd wordt.
Als ik op het Altaar ben, dan komt dat omdat ik het Woord van God gehoorzaam.
Baat het om God ver van het Altaar, vanwege mijn ongehoorzaamheid, te aanbidden?
Ver van het Altaar, bestaat mijn aanbidding uit niets meer dan mooie, maar lege woorden.
De aanbidding die op het Altaar wordt, is de aanbidding die verricht wordt door het offer van gehoorzaamheid aan Gods Woord.
“Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid” (Johannes 4:24).
Oftewel, op het Altaar, in het offer van gehoorzaamheid.
Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra