ponteHET IS HET VERBONDSTUK TUSSEN DE PERSOON EN GOD EN DE ENIGE WEG OM IN CONTACT TE KOMEN MET HET ONZICHTBARE…
GOD IS GEEST! Het is iets neutraals… en de enige manier dat het materiële (wij), kan communiceren met het onzichtbare (God) is door het GELOOF!
Liefdadigheid, goede intenties,kennis, enz. … er is geen andere weg of manier voor de mensheid om in contact te komen en één te worden met onze Schepper als het niet door het geloof is, het is de enige brug, kracht, of manier die in staat is om de mensheid een relatie met God te doen hebben! Hij is de Schepper van alles, zelfs van het Geloof en heeft zelfs een deel ervan in een ieder van ons gezet!
Allen, zonder enige uitzondering, hebben Geloof! Maar het geloof van 99.9% van de mensen is compleet dood en inactief! Maar waarom is het dood? Laten we ten eerste nadenken over de eigenschappen van het Geloof:

  • Overtuiging;
  • Zekerheid;
  • Actie;
  • Autoriteit;

Het geloof is dat alles, maar meer dan dat is het deze brug en zonder dat zou er geen connectie bestaan tussen het beperkte en het onbeperkte, het zichtbare en het onzichtbare, tussen het mogelijke en het onmogelijke, tussen de schepping en de Schepper!
Geloof is het Woord van God zelf, het is een deel van Hem in ons! En God heeft dit Geloof gratis geschonken aan een ieder van ons! Als het niet uw geval was, dan zou het uw rijkdom moeten zijn. En wat is het doel voor ons om dit geloof te hebben ontvangen?
Om precies te zijn:

  • Om verbonden met Hem te zijn;
  • In Hem te geloven, al zien we Hem niet;
  • Om gehoorzaam te zijn aan Zijn Woord, als zou het niet altijd logisch overkomen…

Mensen kunnen alleen de betekenis voor hun bestaan ontdekken wanneer ze hun Geloof activeren, uitoefenen en erdoor leven. Alleen op deze wijze kunnen ze ontdekken wat hun doel is in deze wereld: waar ze vandaan komen, waar ze zijn en waar ze naartoe zullen gaan! Dus heb Geloof, zonder enige twijfel!
God is met u en ik ook!
Bischop Julio Freitas