“Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg” (Lucas 2:4-7) NBG ’51.
Dezelfde mensen die geen onderdak wilden bieden aan Jozef en Maria, huilden later vanwege het verlies van hun kinderen, die werden afgeslacht. En vandaag de dag gebeurt hetzelfde, Jezus heeft geen plaats kunnen vinden om te heersen in het leven van de mensen, omdat zij veel meer bezorgd zijn om hun eigen problemen en ijdelheden dan om de Redder te ontvangen.
“Er is geen plaats!” – Dit is de houding geweest van veel mensen om Jezus te ontvangen terwijl, tegelijkertijd, hun levens bezet zijn door ziektes, verslavingen, onverdraagzaamheid, trauma’s, oftewel, leed bovenop leed.
Om deze situatie te veranderen, hoeft u alleen maar: “Er is hier plaats!” te zeggen, omdat u altijd allerlei soorten gevoelens, leed en problemen “onderdak” heeft geboden, maar nu wilt u toelaten dat Jezus uw tranen komt wegvegen!
Als u iemand bent die teleurgesteld is in het leven of u kent iemand in zo’n staat, kom of breng die persoon dan op 23 december om 10u naar het UKGR Centrum, omdat Jezus uw hart of die van uw kennis zal genezen. Voelt u zich verloren? Dan zal Jezus u leiden! Voelt u zich verward? Jezus zal uw gedachtes transformeren. Neem samen met ons deel, omdat dit de dag zal zijn van “Er is hier plaats!”. Plaats voor u, die zal vinden waar u zolang naar zoekt, en voor Jezus, wiens plaats het is om in die lege plek van uw hart te wonen.