Beste bisschop,
Middels deze email wil ik graag wat ervaringen die ik in de Tempel heb gehad met u delen. De afgelopen maanden hebben mensen van verschillende landen, culturen en talen een interesse getoond om de Enige God, de God van Israël, te leren kennen.    Templo1_1
Onlangs hebben wij een koppel van Israël ontvangen. Voordat zij op het tempelplein kwamen, merkte ik op dat de vrouw van de meneer die op ons wachtte rookte, heel nerveus was en een angstige blik op haar gezicht had.
Tijdens de rondleiding stelden beiden veel vragen aan ons over ons geloof in Yeshua, het was een lawine van twijfels!
Toen wij het koppel leidden om de binnenkant van de Tempel, het Heiligdom, te bezichtigen was de stilte oorverdovend. Het leek alsof God persoonlijk met haar sprak en ik ben ook zeker dat dat het geval was. Toen ik zag hoe bewonderd zij was en geraakt door God, nodigde ik haar uit om een gebedsvraag te schrijven voor de God van Israël en samen met mij een gebed op te zeggen. Zij accepteerde dat.
Wij benaderden het Altaar, terwijl mijn man met haar man buiten bleef praten. Zij was zo dankbaar dat zij een offerande wilde geven voor de Tempel.
Ik bad voor haar en toen ik op het einde van het gebed de naam van Yeshua (Jezus) zei, waren de tranen op het gezicht van de vrouw onvermijdelijk. U kunt zich ongetwijfeld de vreugde die ik mijn binnenste voelde voorstellen.
Een paar dagen geleden schreef deze vrouw mij en ze zei dat ze heel graag ons UKGR Centrum in Tel Aviv wilt leren kennen. Ik weet dat God iets in haar is begonnen.
Een andere soortgelijke gelegenheid was die van een moeder en haar dochter, die ook uit Israël kwamen en alleen maar naar São Paulo zijn gereisd om de Tempel te bezichtigen. Op een dinsdag waren zij gezeten op de laatste rij stoelen.
Omdat wij niets hadden voorbereid om hun vertaling te kunnen bieden, vertaalde ik persoonlijk het eerste gebed van de bisschop, dat voor fysieke en innerlijke genezing was. De bisschop zei: “De God van Abraham, Isaak en Jakob” toen merkte ik opeens op dat zij met hun ogen gesloten waren en samen met het volk hun handen omhoog hieven in gebed. Die jongedame vertelde ons dat zij het Nieuwe Testament thuis heeft, maar het nog nooit heeft gelezen omdat men haar vertelde dat het verboden was volgens haar religie.
Vele mensen die ons van andere landen en religies bezoeken zeggen allemaal hetzelfde: “Ik had niet verwacht om dit te zien! Deze plaats straalt zoveel vrede uit”.
Anderen bleven voor de diensten van dinsdag, donderdag en vrijdag. Dit wil zeggen dat er veel mensen zijn die honger en dorst hebben naar de gerechtigheid en antwoorden zoeken in de Levende God.
Ik herinner me drie mensen van Israël die een gebed voor hun familie accepteerde voor het Altaar samen met bisschop Miguel, mijn man en een andere pastor. Wij gaven allen elkaar de handen en zij ontvingen allemaal het gebed in de naam van Yeshua, na het gebed zeiden ze dat ze veel vrede voelden.
Het is een minutieus werk om de behoeftige mensen te helpen, maar het zijn dit soort mensen die ons voldoening brengen, veel voldoening! Mijn geest vult zich met blijdschap wanneer iemand ons bezoekt van een ander land en zelfs van een andere religie. Velen van hen accepteren een gebed van ons of de deelname aan een dienst.
En ten slotte, 2 dagen geleden kwamen er 3 boeddhistische monniken van een land genaamd Tibet, ten zuiden van China, om de Tempel te bezoeken.
Ik was heel erg verwonderd, omdat ik nog nooit met een monnik had gesproken. In de onderstaande foto’s kunt u een lange jongeman zien, hij is een Zwitser die zich tot het boeddhisme heeft bekeerd. Eén van de pastors, die met ons meekwam, vertaalde de rondleiding in het Engels en die jongeman vertaalde het weer in de taal van de andere twee monniken. Aan het einde van de rondleiding zei hij dat hij met andere monniken, die hier in Brazilië zijn voor een korte tijd en daarna weer terug zullen gaan naar Tibet, zou terugkeren.
Bisschop, het zijn ervaringen die wij hier hebben gehad in de korte tijd dat de Tempel hier is. Ik zou ze graag allemaal willen vertellen met betrekking tot Argentijnen, Spanjaarden, Amerikanen en zelfs Syriërs die afgelopen vrijdag zijn gekomen. Mensen die bevrijd werden van geestelijke problemen en anderen die de Heilige Geest ontvingen in het Heiligdom.
De Tempel is werkelijk een plaats van Behoudenis en een Huis van Gebed voor alle volken, ongeacht hun religie.
Het wonderbaarlijkste is dat God niemand van ons nodig heeft om iemand te redden, maar Hij rekent op ons vanwege Zijn oneindige genade en barmhartigheid.
Met dank aan: Sara Maia