shutterstock_518570560-706x471“Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt: uw altaren, o Here der heerscharen, mijn Koning en mijn God.”
Psalmen 84:3

Als de Here God de vogels begeleidt naar een plek waar zij zich kunnen nestelen, hoe meer zullen degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, op Zijn Altaren een plek van geestelijke vertroosting voor de zielen kunnen vinden.
Ester Bezerra