Waarom bewoog God Elia om te handelen? Omdat hij woedend was vanwege de ongerechtigheid en koppig om Gerechtigheid te zien voor het volk… dezelfde principes die bisschoppen en pastors bewogen om berg Karmel te beklimmen.
Het is de Heilige Geest die ons geloof bewoog en nog steeds, één per één, beweegt. Dat is ook de reden geweest van degenen die hebben deelgenomen aan de Campagne van Israël. De Heilige Geest blaast, Hij vult het geloof van een ieder en doet ons naar voren gaan.
“Waarom bewoog God Elia om te handelen? Omdat hij woedend was vanwege de ongerechtigheid en koppig voor Gerechtigheid. Het was onacceptabel voor hem dat een volk dat door de Machtige Hand van God bevrijd was van de Egyptische slavernij, nu weer een valse god aanbad, baäl.
Zoals het vandaag de dag ook niet acceptabel is dat het volk blijft lijden vanwege toedoen van het kwaad, als wij in een Levende-God geloven” aldus bisschop Macedo op de top van berg Karmel.
Ten opzichte van deze realiteit verenigden bisschoppen en pastors vanuit de gehele wereld zich op de Berg van Elia en zegden een ongekend sterk gebed op, met het oog op de totstandkoming van Gods Gerechtigheid over het leven van elk volk en elke natie, vanuit verschillende culturen en talen, maar wiens problemen hetzelfde zijn, omdat het kwaad dat die problemen veroorzaakt hetzelfde is!
Aanroepend met sterke stem verrichten, de hedendaagse profeten van de Levende God, een gebed op de top van berg Karmel voor de problemen van het volk dat gerepresenteerd werd door de gebedsvragen die zij met zich hadden meegenomen! De ellende zal ter aarde geworpen worden en de levens van de mensen zullen, door het Geloof, opgericht worden! De genezing voor de zieke, de bevrijding voor de verdrukte, de behoudenis voor de families… eindelijk vond het Antwoord plaats voor degenen die geloofden en hun geloof manifesteerden door middel van hun Vrijwillige Offers.