Geborenen uit de Geest

“Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.” Johannes 3:6

De geborenen uit het vlees zijn degenen die de religies, inclusief het evangelie omhelzen en het Woord van God niet gehoorzamen. Zijn aard blijft hetzelfde.

Als irrationele dieren dragen zij die geboren zijn uit het vlees de irrationele natuur in zichzelf; ze zijn niet in staat om de geestelijke dingen te begrijpen.

“Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.” 1 Korinthe 2:14

De geborenen uit de Geest zijn geestelijk. Hun menselijke aard is getransformeerd in Goddelijke natuur. Ze kunnen de Stem van de Geest van God horen, begrijpen en gehoorzamen.

Bisschop Edir Macedo

Op 28 januari is de School van Liefde begonnen met het praten over de hoofdkoppels uit Genesis.

Op 28 januari is de School van Liefde begonnen met het praten over de hoofdkoppels uit Genesis.

Waar kijkt u naar?

Als twee dingen tegelijkertijd plaatsvinden, letten wij, normaal gesproken, op het negatieve en negeren het positieve.
-Bisschop Rui Silva

Bepaalde beslissingen worden genomen door wereldleiders die misschien onbeduidend lijken, maar indirect verklaren dat de aarde zeker onbewoonbaar wordt.