administradorAls iemand een managementpositie bekleedt en hij iets aanraakt wat hem niet behoort, dan verliest hij het vertrouwen dat hem werd gegeven. Een voorbeeld hiervan is de hof van Eden en de boom van de verborgen vrucht.
Waarom is het vandaag de dag noodzakelijk voor de mens om te offeren zodat hij de beloftes van God in bezit kan nemen?
Omdat de mens, als hij een beheerder wil zijn, eerst moet strijden om te kunnen veroveren. Hij dient zijn waarde en capaciteit te tonen, hij dient te “onderhandelen”, vandaar de noodzaak voor het offer.
De mens zal autoriteit ontvangen op basis van zijn veroveringen door middel van het offer, dat de “prijs” is die betaald moet worden.
Voor elke verovering is er een offer.
Waarom zorgt, bekleedt, beschermt en leert God de vogels en alle dieren in hun wilde staat?
Omdat zij niet gecreëerd werden om te beheren hoewel zij zich niet in de hof van Eden bevinden. Zij zondigden niet en als zodanig verloren zij ook hun rechten niet. God is immers Rechtvaardig.
De mens dient zijn voedsel te verdienen door middel van het zweet van zijn gezicht, dus door middel van het offer. Alleen op deze wijze kan hij de autoriteit die hij verloor terugwinnen.
Niet voor niets moesten de grote mannen en vrouwen van de Bijbel, die groeiden, overwonnen en tot de dag van vandaag bekend zijn, verschillende keren offeren, maar met elk offer veroverden zij een overwinning.
Wij kunnen niet verwachten dat God een tafel voor ons dekt, ons bekleedt, een huis, werk, rijkdom zal geven enz. Wij dienen juist trouw te zijn en door middel van gebed om begeleiding en ideeën te vragen, in dat geval zal Hij ons tonen hoe wij dienen te handelen en welk offer wij dienen te brengen.
Vandaar de Campagne van Israël. De Campagne is een antwoord op onze gebeden en smekingen. Daardoor zendt God de profetie en toont Hij welk offer wij dienen te brengen.
God heeft ons niet geschapen om net zo waardeloos te zijn als parasieten, maar om overwinnaars te worden. Alleen op deze manier zullen wij de muren kunnen doen vallen en onze Heer verheerlijken.
Met dank aan: bisschop Vitor Fontes