timthumb-1.phpGedachtes zijn net als het stuurwiel van een schip. De geringste aanpassing naar rechts of links is al voldoende om hem van zijn koers te doen afwijken.
Wanneer wij ons verstand onderwerpen aan de gedachten van iemand anders, dan passen wij het stuurwiel van de boot van ons leven aan het leven van die persoon aan. Als die persoon de duisternis van deze wereld ingaat, dan zullen wij hem ook naar dezelfde bestemming volgen.
Wanneer wij ons verstand onderwerpen aan de Schepper (dus aan het Bijbelse geloof), dan stellen wij de juister koers aan voor een gelukkige bestemming. Als er geen sprake is van een afwijking naar links of naar rechts, dan garandeert Zijn Woord ons dat wij het Beloofde Land zullen bereiken.
Wie het wil, kan de test doen.
Het heeft niet te maken met een religie, filosofie of iets soortgelijks, maar het gebruiken van het verstand. De Bijbel biedt een deel van de wijsheid van de Schepper en wie deze wijsheid gebruikt, ook al is het maar een beetje, zal daaruit de volheid van het leven kunnen halen.
Wanneer ik denk over de gedachten van de Eeuwige en ze praktiseer, dan verwerp ik ideeën, adviezen en lege en onnuttige gedachten van deze wereld; ik elimineer gedachtes van mislukking en angsten. Er is veiligheid, zekerheid in mijn wandeling (schip), met of zonder beproevingen (de stormen), omdat ik niet afhankelijk ben van wat ik voel of niet voel, maar van wat geschreven staat. De beloftes van de Almachtige garanderen me dat ik in de juiste haven zal aankomen.
Het intelligente geloof leidt ons altijd naar voren.
“Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat” (Filippenzen 4:8).
Met andere woorden:
Voorts, broeders, al wat vals, al wat onwaardig, al wat onrechtvaardig is, al wat onrein, al wat onbeminnelijk, al wat onwelluidend is, al wat ondeugdzaam heet en afkeuring verdient, verwijder dat van uw gedachte.
Bisschop Edir Macedo