shutterstock_451022278-706x471“Erken dan van harte, dat de HERE, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant.”
Deuteronomium 8:5

De liefde van God voor een ieder van ons kan op vele manieren gezien en getoond worden, wanneer Hij ons corrigeert en ons op onze fouten wijst, leert Hij ons de weg die wij dienen te bewandelen volgens de stem van Zijn Geest.
Ester Bezerra