davianowebVan kleins af aan bezocht ik al het UKGR Centrum. Desondanks leed ik aan nachtmerries en kon ik niet slapen met de lichten uit. Ik was ook onzeker over mezelf en ik wist niet waar dit vandaan kwam.
Mijn ouders wisten dat ik niet in het donker kon slapen, maar zij dachten dat ik bang was omdat “elk klein kind bang is in het donker”. Elke avond moest ik met het licht aan slapen. Er waren momenten dat ik zelfs bij mijn ouders sliep omdat ik een negatieve energie voelde in mijn kamer. Deze angst zorgde ervoor dat ik een teruggetrokken type werd. Hierdoor begon ik ook 2 gezichten te hebben. Als ik met mijn ouders was, was ik een nette jongen. Maar wanneer ik met mijn vrienden was, was ik een heel ander persoon. Ik dacht dat de dingen die in mijn leven gebeurden normaal waren, omdat ik dacht dat elke tiener problemen heeft.
Ik zag de levensverhalen van de mensen in het UKGR Centrum die een verandering in hun leven ervoeren. Ik dacht toen “als het voor hun kon, dan kan het ook voor mij”. Dat motiveerde mij om deel te nemen aan de gebedskettingen op vrijdag.
Door de begeleiding die ik in het UKGR Centrum kreeg, begon ik mijn geloof op de juiste manier te gebruiken. Dat heeft me geholpen om mijn problemen op te lossen. Tijdens het proces was er een dag dat ik het licht uit deed en gewoon in slaap viel, dit was de eerste keer dat ik gewoon kon slapen. Toen dat gebeurde was ik 13 jaar.
De onzekerheden die ik had overwon ik doordat ik in de JvO (Jeugdgroep van Oranje), dingen deed waardoor ik steeds losser werd en geen verlegenheid meer heb.
Vandaag de dag slaap ik heerlijk. Het licht hoeft niet meer aan te blijven. De onzekerheid is weg. Ik heb nu ware en echte vrede in mijn binnenste.
Daviano King