vlinderKWaarom is het voor velen zo moeilijk om een christen te zijn, de regels van het christelijke leven op te volgen en te praktiseren wat de Here Jezus onderwees?
Het zou hetzelfde zijn voor een rups om te willen vliegen.
Het is moeilijk voor een rups om te vliegen. Het is praktisch onmogelijk voor hem.
Iemand zou die rups in de lucht kunnen gooien, maar hij zou zeer zeker vallen.
Maar wanneer zijn cocon ingaat, daar een tijdje blijft en getransformeerd wordt, dan hoeft niemand hem meer in de lucht te gooien. Degene die zich voorheen voortkroop kan nu uit zichzelf vliegen.
Met zijn nieuwe uiterlijk, de ex-rups die nu een vlinder werd, verheugt nu de omgeving waarheen hij vliegt.
Het is natuurlijk dat hij leven brengt overal waar hij naartoe gaat,
Hij maakt de tuinen mooier en velen verheugen zich met zijn aanwezigheid.
Hetzelfde gebeurt met ons.
Elke dag “gooit de Heer mensen omhoog” door middel van woorden van geloof, bemoedigende radio- , TV-, of internet boodschappen. Maar desondanks zijn er nog velen die niet uit zichzelf kunnen vliegen.
De Vasten van Daniël is een gelegenheid die aan allen geboden wordt, zodat zij in de aanwezigheid van God kunnen blijven. Dat, door middel de Heilige Geest, elke persoon tot een nieuwe schepping gevormd kan worden.
Dat zij deze “geestelijke vleugels” ontvangen e het zodoende natuurlijk wordt dat zij uit zichzelf zullen kunnen vliegen.
Ze zullen in staat zijn om nieuwe mannen en vrouwen te worden, de wang te kunnen doen keren, hun mantel te geven, de extra mijl te kunnen lopen, het kwade met het goede betalen, het licht van deze wereld te kunnen zijn, de zout van de Aarde… En vanwege deze nieuwe aard, zal het christelijke leven voor hun hetzelfde zijn zoals het voor ons, die Gedoopt zijn met de Heilige Geest, is geweest.
Het zal iets natuurlijks zijn om te vergeven, de beledigingen te negeren, altijd de waarheid te spreken, trouw aan God te zijn, nederig van hart te zijn, een levend geloof te hebben, zijn naaste lief te hebben, allen te dienen en een zielenwinnaar te worden.
Dat allen zullen stoppen om zich voor te slepen en samen met ons zullen kunnen vliegen na deze Vasten van Daniël!
Met dank aan: bisschop Agnaldo Silva