medo1Iedereen weet dat angstig worden iets menselijks is.
De rijke is bang om arm te worden en de arme is bang om geen conditie te hebben om voor zijn familie te zorgen;
De verdrukten zijn bang voor het donker, hoge plekken, de lift, om bepaalde doelen op school niet te behalen enz.;
Degenen die gezond zijn, zijn bang om ziek te worden en degenen die ziek zijn, zijn bang om te sterven;
Degenen die onder behandeling zijn, zijn bang om niet genezen te worden;
De vrijgezellen zijn bang om alleen te blijven;
De religieuzen zijn bang om naar de hel te gaan;
Degenen met schulden zijn bang om hun verplichtingen niet na te kunnen komen;
De verraders zijn bang om ontdekt te worden;
Boosdoeners zijn bang om gevangen gezet te worden;
Politici zijn bang om de verkiezingen te verliezen.
Zoals we kunnen zien is de angst, op de een of andere manier, aanwezig in het leven van allen. Bij de een meer dan bij de ander.
Maar allen dragen dit gevoel met zich mee.
Zelfs degenen die heel dicht bij God staan hebben hun angsten.
Abraham was bang dat hij gedood zou worden vanwege zijn vrouw;
Met Isaak was dat hetzelfde;
Jakob vluchtte uit angst voor zijn broer Esau;
Mozes ontvluchtte Egypte uit angst voor de farao;
Gideon was bang om het altaar van zijn vader gedurende de dag te vernietigen;
David had de moed om Goliat te confronteren, maar vluchtte voor zijn zoon Absalom;
De grote profeet Elia was bang voor de bedreigingen van Izebel en vluchtte naar de woestijn.
In de gehele geschiedenis van de mensheid was de Enige die geen angst kende de Here Jezus. Hij confronteerde Zijn tegenstanders en de dood zonder een spoor van angst. Waarom?
Omdat Hij vol was van de Heilige Geest.
Vol zijn van de Heilige Geest houdt in om leeg te zijn van de angst.
Hoe is het mogelijk om vol te zijn van de Heilige Geest?
Wanneer het verstand 100% bezig is met de gedachten van God, met Zijn Woord.
Vandaar de reden voor het volgende bevel: “…maar wordt vervuld met de Geest” (Efeziërs 5:18) NBG ’51.
Vervuld met de Geest zijn houdt de totale afwezigheid in van allerlei invloeden van deze wereld.
Inclusief van de angsten, bedreigingen en verschrikkingen.
Bisschop Edir Macedo