unnamedDe dienaren van de Allerhoogste zijn degenen die gekozen werden voor het Altaar, omdat zij daarvoor al op het Altaar leefden.
Als wij een leven van offer leiden en onze eigen wil verloochenen, dan tonen wij een karakter dat gelijk is aan het karakter van God. Zo behouden wij dus de originele staat van Dienaren. En dát bepaalt of wij op het Altaar blijven.
Het Altaar is onze ware woonplaats, daarom maakt het niet uit waar en in welke conditie wij ons bevinden. Het huis waar wij in leven, is slechts om onze krachten te vernieuwen en wat momenten te hebben met onze familie.
Maar wij wonen op het Altaar, en daarmee kunnen wij niet spelen.
God spaarde zelfs de engelen niet, die het voorrecht dat wij vandaag hebben, hebben verworpen en veracht.
“…en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden” (Judas 1:6).
De gekozenen voor het Altaar kunnen geen afstand doen van hun oorspronkelijke staat als “dienaren van de Allerhoogste”, die door hun karakter wordt getoond. En zij kunnen ook hun ware woonplaats niet verlaten, wat voor de engelen de hemel was, en voor ons het Altaar is.
Voor degenen die nalatig en laks zijn, zijn de gevolgen heel ernstig.
Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra