Screen Shot 2013-07-01 at 17.20.54Het is onmogelijk voor een persoon om het geloof van het offer te begrijpen als zijn focus helemaal gericht is op het geld.
Het is duidelijk dat alles zijn prijs heeft en wij zijn altijd dingen aan het kopen, of wij het nu nodig hebben of niet. Hoe kan men uitleggen dat iemand die, ondanks al zijn verplichtingen, beslist om naar de stem van God te luisteren en alles op het altaar te laten? Hoe zal hij dingen kopen, zijn lasten betalen, zijn verplichtingen nakomen enz., en ondanks dit alles toch een getuigenis van zijn overwinning geven?
De Bijbel zegt in Jesaja 55:1: “O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk”
Welnu, als een persoon alles op het altaar, dan zal God Zich manifesteren en de macht die zijn leven zal beginnen te regeren zal niet langer meer het geld zijn. Daarom zien wij zoveel mensen die zeggen dat ze een offer hebben gemaakt en daarna in staat waren om huizen en auto’s te kopen, al hun schulden te betalen en een leven met comfort te leiden.
Alles ging terug naar nul. Maar één ding is zeker: de macht van God, die de Baas is van al het goud en zilver, zit in hem. Wat kan er, met de beschikking van deze macht, zo duur zijn dat het niet te koop is?
De macht om te kunnen kopen met dit hemelse geld is ongelimiteerd. Het heeft niets met geluk te maken. Het is het Woord van God dat zich materialiseert. Zonder geld, maar met het offer dat schreeuwt, is het onmogelijk dat de persoon op dezelfde wijze blijft door leven. Alles zal bijdragen aan zijn succes.
De Campagne van Israël is de grootste gelegenheid die een persoon heeft om zich afhankelijk te maken van Degene die de vensters van de hemelen opent en zegens in overvloed uitstort.
Met dank aan: Bisschop Gonçalves