Post Image

LOGO

Geloof en religie

Een aantal mensen waren geïntrigeerd toen ik openlijk mijn afkeuring voor religies verklaarde. Ze begrepen niets. Na een aantal hele duidelijk uitleggingen, begrepen ze het nog steeds niet.

Zie of u het begrijpt.

Religie scheidt de mensen, veroorzaakt wrijving en verdeelt gezinnen en koppels.

Het is de meest kwaadaardigste satanische creatie op aarde.

De katholieke religie, de evangelische, de spiritistische en alle andere, transformeert hun ‘geloof ‘ in privégebied.

De religieuze is verliefde en soms zelfs fanatiek, omdat het zijn geloof gebruikt zonder het gebruik van de intelligentie, het verstand.

Wat de fanatieke sportfans van een club leidt, is hetzelfde dat de fanatieke religieuze leidt.

De geschiedenis toont dat de meesten strijden in de geschiedenis van de mensheid, de religie als achtergrond had.

Is dit de wil van God voor de mensen?

“Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden” (Mattheüs 12:25).
Toen ik tegen hun zei dat het christelijk geloof niets te maken heeft met religie of religiositeit, raakten ze nog verwarder.

De Here Jezus heeft geen religie gecreëerd. Hij heeft het Koninkrijk van God ingesteld, dit is, Zijn Kerk.

De mensen die deel uitmaken van dit Koninkrijk, of de kerk, leven onder de heerschappij van Jezus. Ze leven de normen van gerechtigheid van het Koninkrijk van God.

Zoals een lichaam, is Hij Het Hoofd en Zijn discipelen zijn de leden.

Deze lichaam heeft alleen Één Geest, de Heilige Geest.
Één hart, een nieuwe hart;
Één verstand, het verstand van Christus;
Één gedachte, de gedachte van het Woord van God
Één geloof, het bovennatuurlijke geloof;
Één karakter, de karakter van God;
Één begeleiding, de begeleiding van de Geest van Jezus.

Echter, niemand, maar absoluut niemand die buiten dit Lichaam is, behoort aan de Here Jezus.

Het baat niet Hem als Heer te belijden en Hem niet te gehoorzamen;
Hem aanroepen en niet naar Hem luisteren;
Naar een instituut gaan genaamd kerk en zich niet gedragen zoals de Bijbel zegt.

Alleen degenen die uit het water en de Heilige Geest zijn geboren, kunnen deel uitmaken van Zijn Lichaam.

Als er een vreemdeling bij deze Lichaam zit, zal hij vroeger of later uitgekotst worden, zoals bedorven voedsel dat gegeten werd.

Wrijving, twist, roddel, slechte ogen, vooroordelen, kritiek van iemand die zichzelf christen noemt, zijn in feite een aantal tekenen van het bestaan van het vlees in de religieuzen. Niet in het Koninkrijk van God of Zijn Kerk.

Christen zijn, is in bezit zijn en geleid worden door de Heilige Geest.

Als u lezer een twijfel heeft, lees, overpeins en haal uw eigen conclusies uit de onderstaande tekst van apostel Paulus, gericht aan de mensen die pas bekeerd waren als christen en in Rome leefden:

“Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem” (Romeinen 8:9).

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*