Post Image

LOGO

Geloof en Verbeelding

Het intelligente geloof is niet zoals in het donker schieten.

Men gelooft in het onzichtbare om het onmogelijke mogelijk te maken. Maar het is noodzakelijk om het geloof met de verbeelding te associëren.

Geloof is zekerheid. Het is echter onmogelijk om zekerheid te hebben van iets zonder verbeelding.

Dromen, een visie hebben, profeteren (belijden), of iets verbeelden dat u wilt, is het werk van de Geest van God in Zijn dienaren en maakt deel uit van het veroverende geloof.

“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.” Joël 2:28

Het geloof van de Geest verbeeldt de toekomst die in het heden wordt gematerialiseerd. En het blijft in dat doel totdat het zich realiseert.

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt (dingen die we verbeelden), en een bewijs van de zaken die men niet ziet (feiten zichtbaar in de droom) Hebreeën 11.1

Er is geen manier om het geloof van de verbeelding te scheiden.

Iemand die moeilijk te verdragen is, wil zijn gedrag volledig veranderen. Hij wil niet temperamentvol zijn. Wanneer hij leert dat het geloof in Jezus in staat is om alles nieuw te maken, inclusief een nieuw wezen te zijn, komt dan het verlangen om te veranderen.

Vanaf dat moment stelt hij zich het nieuwe, nederige, vrolijke en vredige wezen voor.
Daarna probeert hij, doormiddel van het geloof, zijn middelen te gebruiken: meditatie in het Woord van God, gebed, vasten en vooral het verlaten van de zonden.

Deze actie van geloof veroorzaakt de reactie van de Heilige Geest om in hem het nieuwe wezen te creëren waar hij van droomde.

“Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.” Johannes 4:14
Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*