Post Image

LOGO

Geloof zonder genade

De leugen heeft veel gezichten.

Uw vader, de duivel, weet dat de vaak herhaalde leugen eruit ziet als de waarheid. Dat een halve waarheid een halve leugen verbergt.

Om deze reden maakt hij gebruik van de prediking over de genade van God en implementeert zo het idee dat het makkelijk is op behouden te worden.

“… uit genade bent u zalig geworden”. (Efeze 2:5)

Alsof de genade van God de discipline (gerechtigheid) van het Koninkrijk van God uitsluit.

Het is alsof ik geloof en belijd: “Nu ik in genade ben, kan ik van de wereld genieten en zonder angst mijn Behoudenis te verliezen”.

Alsof mijn Behoudenis door de genade van God gegarandeerd werd.

Staat de genade van God ons toe om het christelijke leven te leven vrij van gerechtigheid, genade en geloof in het Koninkrijk van God?

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten!”. (Mattheüs 23:23)

Staat de genade van God ons toe om het christelijke leven vrij te leven en te genieten van de werken van het vlees? Galaten 5.19

Vrij om niet de andere wang te geven? Mattheüs 5.39

Vrij om de vergeving niet te geven? Mattheüs 6.15

Vrij van uzelf te moeten verloochenen? Mattheüs 16.24

Vrij van het kruis te dragen? Mattheüs 16.24

Vrij van beledigingen, vervolgingen en leugens te moeten accepteren? Mattheüs 5.11

Hoe dan ook, vrij om het gemakkelijke pad te bewandelen en door de nauwe en wijde deur naar binnen te gaan? Mattheüs 7.13

  • Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*