cruz-706x432“Ik leef door Gods genade en niet door de werken van de wet; Jezus heeft geofferd voor mij; dus ik hoef niet te offeren.”
Deze en vele andere argumenten worden veelvuldig gebruikt door de meeste gelovigen.
Maar ik vraag me af: als het geloof niet gepaard hoeft te gaan met offers, omdat wij leven door de genade van God wat geen offers vereist, geeft dat hun dan het recht om te leven in het vlees? Om zondes jarenlang verborgen te houden?
De waarheid is dat degenen die de “genade” prediken geen idee hebben wat het eigenlijk betekent. Bedrieglijk leren ze aan de mensen dat de genade is als een onbeperkte prepaid kaart die Jezus al voor ons heeft betaald. Dat we Hem kunnen aannemen en voor een onbepaalde tijd krediet kunnen besteden op die kaart. Als de persoon zondigt, maar om vergeving vraagt, heeft hij een oneindig krediet bij God. Als men morgen in dezelfde zonde valt, hoeft men enkel weer gebruik te maken van het krediet. Zonder berouw, zonder verandering van richting. Het enige wat nodig is zijn goede bedoelingen, spijt en een pakket van excuses zoals: “het vlees is zwak”, “ik kan het niet weerstaan”, “het is sterker dan ik” …
Als gevolg van dit misverstand, gingen veel mensen die geloofden dat hun plaats in de hemel gegarandeerd is, naar de hel. Als het ware geloof niets heeft te maken met religie, heeft de ware genade niets te maken met een gebrek aan offer. Integendeel, genade geeft de mens een verantwoordelijkheid die hij niet eerder had. Omdat hij geen gevangene meer is van de zonde, heeft hij dat excuus nu niet meer. Hij heeft de vrijheid en het recht op de Behoudenis ontvangen.
De mens is zelf verantwoordelijk voor het blijven op de weg van de Behoudenis en daarom zijn de regels van de genade duidelijk: degenen die tot Jezus willen komen dienen zichzelf te verloochenen, hun kruis op te nemen en Hem te volgen. Drie verschillende offers. De Here Jezus geeft ons Zijn genade, dat wil zeggen, Zijn gunst, die we niet verdienen, omdat het zo iets is dat zo kostbaar is, dat een man alles verkocht om het te kunnen kopen. Het heeft de waarde van het offer van gehoorzaamheid, het offer van de zelfverloochening, het offer van anderen vergeven die tegen ons zondigen, het offer van het verlaten van het oude leven, het offer om bepaalde mensen, dingen en overtuigingen los te laten. Elk offer die wordt vereis door de ware genade, is het waard.