obedecer-706x410Hallo vrienden!
Ontvang de zegen van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest!
In werkelijkheid beval de Here Jezus Zijn discipelen om het Evangelie te prediken aan de ganse schepping.
“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Marcus 16:16).
Geloven is gehoorzamen. Wie gelooft en niet gehoorzaamt, GELOOFT NIET.
Het is hetzelfde met de liefde. Wie van iemand houdt trouwt, omdat hij een definitieve verbintenis wil. Maar wie niet van iemand houdt is onzeker wat de toekomst betreft, dit wil zeggen, hij is bang dat hij zich in een negatieve situatie zal plaatsen. Zodoende heeft hij niet lief.
Het Bijbelse, rationele en intelligente geloof is bewust en gedefinieerd. Het heeft niets te maken met min of meer, ik weet het niet, laten we het wat tijd geven en erover nadenken… Niets hiervan! Of het is waar of het is niet waar! Wat wil zeggen: u stort zich voor 100% met lichaam, ziel en geest.
HET GEBREK AAN DIT GEDEFINIEERDE GELOOF is de reden dat de meerderheid van de gelovigen verzwakt is. Ze geloven niet op een praktische manier, geven zich niet over, kortom, ze nemen niet een toegewijde geloof aan in de Here Jezus. Oftewel, zij proberen een “huwelijk met God” te hebben dat geen enkel offer bevat, zoals bij een geregistreerd partnerschap.
GELOVEN IS GEHOORZAMEN, NET ZOALS GELOOF OVERGAVE IS AAN HET WOORD VAN DE EEUWIGE.
Bisschop Edir Macedo