caiDe duivel weet dat hij niet iemand uit de kerk hoeft te halen om hem uit de aanwezigheid van God te halen. Het is voldoende om hem ervan te overtuigen dat elke moeite om de Behoudenis te behouden, die door het geloof (dat een geschenk is) werd veroverd, onnodig is, aangezien men overtuigd is van het volgende:”eenmaal behouden, altijd behouden” en “wij leven in het tijdperk van de genade”. Alsof het een goedkeuring was om allerlei soorten viezigheid en werelds gedrag te plegen.
Hierdoor zijn veel mensen, die al besloten hadden om op de smalle en heilige weg te wandelen en om af te wijken van het kwaad, nalatig geworden in hun geestelijk leven. En zijn daardoor teruggekeerd naar de wereld van verdoemenis en wetteloosheid, zodoende gooiden zij hun ziel terug naar de hel – zonder de kerk te verlaten!
En welk wapen gebruikt de duivel in zijn voordeel? Die vervloekte uitlatingen dat de “Behoudenis door de genade van God komt”, dat gepredikt wordt door bepaalde predikanten die een losbandig levensstijl hebben en om hun zware geweten te sussen anderen met hun mee doen vallen.
Op een subtiele wijze heeft de duivel in de evangelische gemeente het idee gebracht dat wij in het tijdperk van genade en niet van de Wet leven; dat elke gedacht van geloof dat uit het Oude Testament komt geannuleerd werd door de “genade” van Jezus; dat elk offer door het geloof nutteloos vanwege de “genade van God”; dat door “Gods genade” het niet meer nodig is om het eigen leven “geweld aan te doen” om behouden te worden.
Met andere woorden, de Farizeeën, Sadduceeën en hypocriete evangelisten vergeten de text van Jezus in Matteüs 11:12; 16:26 en andere, zodat zij geloof op de makkelijke doctrine kunnen vastleggen dat de Behoudenis uit genade voortkomt, oftewel, zonder enig persoonlijk offer, zonder verloochening van de behoeftes van het vlees, zonder ook maar iets te doen.
Hoe kunnen wij onze val voorkomen?
Door de wijnen niet te mengen; door niet te stoppen om naar de slang te luisteren; door zich niet te laten afleiden door andere voorstellen.
Ik zal eerlijk met u zijn: als er geen programma van de UKGR op tv of radio is en ik zou moeten kiezen tussen het religieuze programma van een andere gelovige of tussen sport, dan zou ik voor het sportprogramma kiezen, om het grootste goed dat God mij heeft geschonken te beschermen – mijn Behoudenis en mijn Geloof!
Lees het onderstaande en wees waakzaam!
“Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen” (Judas 1:4).
Met dank aan: bisschop Guaracy Santos