justice165Net zoals iemands natuurlijke groei niet afhankelijk is van het mensenlijk oog, is het ook nutteloos voor de ouders om naar het kind te staren om hem daarmee te helpen groeien. Wat zij dienen te doen is hun verplichtingen na te komen, hun goed te voeden, beschermen van gevaar enz.

Hetzelfde geldt voor de groei van iemand die hoopt om iets in zijn persoonlijke leven te behalen. De Here Jezus zei: “Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is”
(Matteüs 6:1).
Hoeveel mensen worden wel niet wanhopig, omdat zij de tijd voorbij zien gaan en zij al jarenlang in de kerk zitten, maar hun leven blijft klein? Ze zijn niet in staat om te begrijpen waarom sommige mensen voor zo’n korte tijd in de kerk zijn, maar de grootheid van God is wel in hun levens te zien.
Na gelezen te hebben wat de Here Jezus zei is het niet moeilijk om te begrijpen wat er gebeurt. Velen zetten zich alleen in wanneer er iemand in de buurt is, wanneer ze iets doen voor iemand belangrijk of wanneer zij denken dat zij een soort erkenning voor hun werk zullen ontvangen.
Zij zijn altijd vrijgevig, liefdevol en behulpzaam jegens degenen van wie zij, op de een of andere manier, kunnen profiteren. Ze kunnen zelfs een belangrijke positie verkrijgen, maar na een tijdje zal er iets gebeuren dat aan iedereen zal openbaren wie zij werkelijk zijn.
Welnu, voor degenen die echt hun taken met gerechtigheid voor God uitvoeren maakt het niet uit wie er kijkt: zij werken wanneer zij alleen zijn, alsof ze te midden van een menigte waren; zij doen altijd hun werk, alsof het, het meest belangrijke werk ter wereld was; zij dienen degenen die onder hun staan, alsof zij boven hun stonden; en hun karakter verandert niet vanwege de omstandigheden. Zij zijn wie zij zijn en daarmee klaar.
De ogen van de Heer zijn overal. Als een persoon trouw is, dan hebben zij geen reden om zich zorgen te maken. Zelfs als iedereen tegen hun is, deze mensen stellen niets voor in de ogen van de Heer, zij zijn maar een druppel in een emmer water. De oplossing voor iets dat te lang duurt is het Geloof in het Woord van God.
Wees niet boos, maak u geen zorgen om degenen die het kwaad doen en daarmee groeien, u weet niet wat er met hun zal gebeuren. Wees niet ontmoedigd: uw beloning komt.
Met dank aan: bisschop Gonçalves