Post Image

LOGO

Geroepen, maar niet uitverkoren

De meerderheid van de christenen werden geroepen, maar helaas niet uitverkoren.

Zij hebben Bijbelse informatie ontvangen, maar hebben niet de openbaring van de Allerhoogste ontvangen.

Een bijvoorbeeld hiervan is het geval van Peter. Door Jezus als de Messias te verklaren, zei de Heere tegen hem:

“En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.” (Mattheüs 16:17)

De Heer laat geen twijfel bestaan over het verschil tussen degenen die geïnformeerd zijn door het vlees en bloed en degenen die geïnformeerd zijn door de Geest van God.

Bedenk dat de Heer bij een andere gelegenheid zei:

“Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.” (Johannes 3:6)

Het is een andere manier om te praten over het verschil tussen degenen die gevormd zijn door het vlees en degenen die gevormd zijn door de Geest van God.

Het vlees heeft te betrekking met de menselijke natuur en de beschikbare bronnen. De Geest heeft te betrekking met de Goddelijke natuur.

Degenen die niet uitverkoren zijn hebben niet het beeld van God, omdat ze niet door de Heilige Geest zijn voortgebracht.

Hierdoor hebben ze het buitengewoon moeilijk om de vlam van het geloof brandend te houden.

Ze hebben de theorie van de orakels van God, maar ze kunnen ze niet materialiseren omdat ze niet de geestelijke natuur hebben.

De uitverkorenen hebben de geestelijke natuur. Daarom, hoe meer strijden ze tegenmoet gaan, hoe meer kracht en kwaliteit hun geloof zal hebben.

Voor hen geldt: hoe intenser de vervolging, hoe beruchter de onrechtvaardigheden, hoe groter de verdrukking, hoe groter hun overwinning hier op aarde.

Als een persoonlijk getuigenis: hoe groter de schaamte en vernedering die we meemaken vanwege onze Heer, hoe groter onze glorie vanuit Zijn kant. Lukas 6: 22-23

Maar alle voorzichtigheid is geboden ten opzichte van de slechte “broeders”.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*