De meerderheid van degenen die als christenen worden beschouwd, werd geroepen, maar helaas, niet uitverkoren.
Ze hebben Bijbelse informatie gekregen, maar geen openbaring van de Almachtige.
Een voorbeeld hiervan is het geval van Petrus. Toen hij verklaarde dat Jezus de Messias was, zei de Heer tegen hem:
“Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is” (Matteüs 16:17) NBG ’51.
De Heer laat geen twijfel achter over het verschil tussen degene die geïnformeerd werd door het vlees en bloed en degene die een openbaring ontving door de Heilige Geest.
Het is de moeite waard om te herinneren dat de Here Jezus bij een andere gelegenheid zei:
“Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest” (Johannes 3:6) NBG ’51.
Het is een andere manier van praten over het verschil tussen degenen die gevormd zijn uit het vlees en degenen die gevormd zijn uit de Geest van God.
Het vlees heeft te maken met de menselijke aard en zijn beschikbare middelen. Terwijl de Geest te maken heeft met de Goddelijke aard.
Degenen die niet uitverkoren werden beschikken niet uit het beeld van God, omdat zij niet gevormd werden uit de Heilige Geest.
Hierdoor hebben zij veel moeilijkheden ondervonden om het vuur van het geloof aan te houden.
Terwijl de uitverkorenen over een geestelijke aard beschikken. Zodoende, hoe meer strijden zij doorstaan, hoe meer kracht en kwaliteit hun geloof heeft.
Hoe intenser de vervolgingen zijn, hoe slechter de onrechtvaardigheden zijn, kortom, hoe groter de verdrukking is des te groter zal hun overwinning hier op Aarde zijn.
Als een persoonlijke getuigenis: hoe groter de schaamte en de vernedering waardoor wij heen gaan vanwege onze Heer, hoe groter onze glorie die van Hem komt (zie Lucas 6:22-23).
Maar met alle voorzichtigheid wat betreft de zogenaamde “BROEDERS!”…
Bisschop Edir Macedo