shutterstock_212944696-706x471“Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt.”
Job 10:12

Nadat hij door veel verdrukking en pijn heen ging, begreep Job waarom dit alles gebeurde: hij diende de Auteur van het Leven te kennen, een Vader die klaar is om voor Zijn Kinderen te zorgen en hun eert wanneer zij Zijn Woord gehoorzamen.
Ester Bezerra