shutterstock_130618646-706x471“en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.”
Openbaring 1:6

Om deel uit te maken van het Koninkrijk van de Here Jezus, heeft Hij ons tot koningen en priesters gemaakt om met Hem te regeren voor Zijn Glorie, en de duivel weet dit en doet er alles aan om de uitverkorenen te besmetten. Maar laten we volharden in het gehoorzame geloof.
Ester Bezerra