Geloof dat denkt is brutaal, gewelddadig, gek en bovennatuurlijk.
Gewelddadig, omdat het niet accepteert om te geloven in de God van Abraham en te leven zoals Lazarus;
Gewelddadig, omdat het weigert te geloven in de God van Mozes en te leven zoals de slaven van Egypte;
Gewelddadig, omdat het weigert te geloven in de God van Jozua en Zijn beloftes niet in bezit kan nemen;
Gewelddadig, omdat hij niet accepteert om te geloven in de God van Gideon, een broeder te worden genoemd en zich moet onderwerpen aan de vernedering van de vijanden;
Gewelddadig, omdat als hij gelooft dat de God van David hetzelfde is, dan zou Hij nooit toelaten dat een nieuwe Goliath zal zegevieren;
Gewelddadig, omdat als Zijn Zoon al de overheden en machten van de duisternis heeft overwonnen, het onaanvaardbaar is dat zij meer macht en invloed hebben;
Gewelddadig, omdat mijn hele wezen gewelddadig moet zijn om het Koninkrijk der Hemelen te kunnen bereiken;
Gewelddadig, omdat hoewel Hij de God van vrede is, Hij beloofd heeft om satan onder onze voeten te verpletteren (zie Romeinen 16:20);
Gewelddadig, omdat het voortdurend in opstand en oorlog is tegen de krachten van duisternis;
Het geweld van het geloof van degene die erover beschikt is tegen de wereld en de wereld is tegen degene die over dit geloof beschikt. Dit is de reden waarom zij die het bezitten vrienden van God zijn en vijanden van de duivel.
“Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God” (Jakobus 4:4) NBG ’51.