Het effect van de Mantel in uw leven! Als de verandering van uw leven verricht kon worden door een simpele handeling te ondernemen, zou u dan bereid zijn om hem te ondernemen?
Deze mantel werd geheiligd op dezelfde plaats waar Christus werd getransformeerd en begon te stralen. Christus werd getransformeerd, wat wil zeggen dat Hij de capaciteit ontving om een andere vorm aan te nemen, die helemaal anders was. Zodoende toonde Hij de mogelijkheid voor de transformatie van het leven van elk persoon.
Nadat Hij van de Berg Tabor afdaalde, de Berg van de Transformatie, kwam er, vanuit de menigte, een man naar Hem toe, die zei: “Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem aangrijpt, werpt hij hem op de grond; en hij heeft het schuim op de mond, en hij knerst met zijn tanden en verstijft… en dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen. Maar als Gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons! Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft” (Marcus 9:17, 22-23) NBG ’51.
Voor de ouders van deze jongen, die behalve bezeten ook doof en stom was, was een gezonde zoon een realiteit die haast onmogelijk was. Maar de vader van de jongen antwoordde, nadat hij de vraag gesteld kreeg door Christus, hetgeen wat noodzakelijk was: “Ik geloof” (Marcus 9:24) NBG ’51.
De strategie voor de verandering
Gedurende 6 vrijdagen zult u de gelegenheid hebben om geestelijke adviezen, gebeden en begeleiding te ontvangen over hoe u deze transformatie, die u in uw leven wilt zien, tot stand kunt brengen.
Gedurende 6 weken zult u ook de kans hebben om de Gezegende Mantel aan te raken en op de 7e week zult u een stukje mantel ontvangen.
Het is genoeg voor u om te geloven dat alles voor u mogelijk is en dat alles wat onmogelijk was gerealiseerd zal worden! Maak een begin aan de transformatie van uw leven en wordt de persoon wie u weet dat u geboren bent om te worden!