unnamed“Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.” (Exodus 20:4-6)
Al lijkt het tweede gebod op het eerste gebod, toch is het anders.
Door dit gebod leert God ons dat de aanbidding van beelden of afgoden verboden is.
Het is een zonde om beelden te maken van wat er:
• in de hemel is (God, de engelen, de heiligen);
• op aarde is (mensen, dieren, wezens) — dit geldt natuurlijk alleen voor beelden die een religieuze aard met zich meedragen, het is bijvoorbeeld geen zonde om een foto te maken van mensen of de natuur;
• onder de aarde is (doden, demonen, etc).
Beelden maken, zich ervoor buigen of ze aanbidden is precies dezelfde zonde.
Er zijn mensen die denken: “Ik heb wel beelden thuis maar ik aanbid ze niet. Het is niet zo erg…”
Het is wel erg. Het is dezelfde zonde.
Het heet afgoderij.
God tolereert niet dat wij ons geloof verdelen tussen Hem en iemand of iets anders. Het eerste gebod leert ons dat. (Lees meer hier)
In het tweede gebod maakt God het heel duidelijk dat die zonde een vloek met zich mee brengt in het leven van degenen die hem begaan. Die vloek blijft in de familie tot de derde en vierde generatie, als er geen berouw wordt getoond.
Aan de andere kant wordt de zonde, wanneer er sprake is van berouw, vergeven en de vloek verbroken.
Vergeet niet dat berouw veel meer inhoudt dan een gevoel. Men dient de zonde definitief achter zich te laten om vergeving te kunnen ontvangen.
Bisschop Rui Silva
Bezoek ook mijn blog op: bpruisilva.nl