medo165Er zijn bepaalde dingen in de Heilige Geschriften die ons vreemd lijken; andere dingen begrijpen we zelfs helemaal niet: maar alle dingen leiden ons ertoe om serieus na te denken over ons geestelijk leven.
Een voorbeeld hiervan is de ‘Thema Angst”.
Hoe kan Hij ons 366 keer in de Bijbel vertellen om “niet angstig te zijn en niemand te vrezen” maar aan het eind van de Bijbel, wanneer Hij over de behoudenis van de ziel praat, dan keurt Hij angst opeens goed?
Spreekt Hij Zichzelf tegen?
Is God in de war?
“Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven” (Filippenzen 2:12) NBG ’51.
Natuurlijk is Hij geen verwarde God.
Omdat dit echt de énige “Angst” is die goedkeurt!
De Angst om het grootste bezit te verliezen dat wij hebben veroverd door onze relatie met God: het eeuwige leven, de Kroon van het Leven, onze Behoudenis.
Deze angst mogen wij wel hebben!
Dat God u buitengewoon zegent.
Met dank aan: Bisschop Guaracy Santos