Bds_1111Het is heel gebruikelijk voor mensen om te huilen, te treuren en hun hart bij God te luchten, vanwege een leven van leed. In sommige gevallen geven ze Hem zelfs de schuld voor al dit leed, vernietiging en slavernij. Daarbij komen ze ook nog eens met vragen zoals: “Waar was God tijdens de 430 jaar van Israëlische slavernij in Egypte?”
Nou, vandaag zal HIJ Zijn hart luchten! Per slot van rekening heeft onze Heer ook dat recht. Hij begint als volgt:
“Hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden zij weg: aan de Baäls offerden zij en aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers” (Hosea 11:2).
Oftewel, Ik toon hun een Altaar van het leven en zij staan erop om hun geloof te plaatsen op een altaar van duisternis en misleiding. “WAARAAN BEN IK SCHULDIG?”
Het duurde vier eeuwen om te antwoorden, want dat was de tijd die zij nodig hadden om op ZIJN oproep te reageren! En Hij lucht Zijn hart nog meer:
“Hoor mijn volk, Ik wil u vermanen, o Israël, of gij naar Mij hoordet! Geen vreemde god zal onder u zijn, gij zult u niet nederbuigen voor een uitlandse god. Ik, de Here, ben uw God, die u opvoerde uit het land Egypte; doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. Maar mijn volk luisterde niet naar mijn stem, Israël was onwillig tegen Mij. Daarom liet Ik hen gaan in de verstoktheid huns harten, zodat zij in hun eigen raadslagen wandelden. Och, dat mijn volk naar Mij luisterde, dat Israël in mijn wegen wandelde! Welhaast zou Ik hun vijanden vernederen, en mijn hand tegen hun tegenstanders keren. Zij die de Here haten, zouden Hem veinzend hulde brengen, en hun straftijd zou voor altoos duren” (Psalmen 81:8-16).
Kortom, het zal nooit voorkomen dat een persoon ongelukkig is en lijdt, omdat hij zeer benijdt en vervolgd wordt of omdat zijn vijanden heel sterk zijn, want wanneer onze God handelt, wie kan Hem dan tegenhouden?
Ik wil eindigen door een vraag te beantwoorden die mij door een persoon werd gesteld: “Wanneer zal ik niet meer dan één keer met God hoeven te praten over wat ik wil?”
Ik beantwoordde haar: “Wanneer Hij niet meer dan één keer hoeft te spreken om gehoorzaamd te worden.”
Dat God u in overvloed zegene!
Met dank aan: bisschop Guaracy Santos