mamom-706x410Afgoderij kent meerdere vormen en ze vallen allemaal God aan. Afgoderij bestaat niet alleen uit het vereren van plaatjes, klei, metaal of welk type materiaal dan ook, gepraktiseerd door verschillende religies.
Er zijn degenen die de kinderen vereren, geliefden, personen in het algemeen en soms zelfs zichzelf. Er bestaan mensen die hun eigen beroep, hun sociale positie en ook hun vrijetijdsactiviteiten allemaal boven God in hun leven zetten.
Ongeacht de vorm, betekent afgoderij het vervangen van de Schepper door een schepsel dat wordt vereerd. Maar, wanneer de afgod de materiële goederen of geld zijn, dan wordt het limiet van de agressie jegens God bereikt. In dit geval wordt de Eeuwige vervangen door vergankelijke materiële goederen.
Op een simpele en objectieve manier leert de Heer:
“Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon” (Matteüs 6:24).
Mammon is de god van materieel rijkdom.
Het leven met overvloed is het recht van het Kind van God. Desondanks kan deze overvloed nooit de heer van de dienaren van God zijn. Geld is een goede dienaar, maar een wrede heer.
Het geld dient gezien te worden als mest. Het is alleen nuttig wanneer het wordt verspreid voor het algemeen welzijn.
De geest van Mammon legt zijn dienaren hebzucht op. Dit veroorzaakt geestelijke blindheid, wat het begrip van het geloof neutraliseert en zodoende ervoor zorgt dat het onmogelijk wordt voor degenen die gehecht zijn aan de materiële goederen, om toegang te hebben tot het geestelijk goed, oftewel, de eeuwige behoudenis.
Om in een volle gemeenschap met God te zijn, op de weg van de eeuwige behoudenis, is het noodzakelijk om de bediening van de Mammon los te laten.
Bisschop Edir Macedo