muralhasbm“En de HERE zeide tot Jozua: Op deze dag zal Ik beginnen u groot te maken in de ogen van geheel Israël, opdat zij weten dat Ik met u zal zijn, zoals Ik met Mozes geweest ben” (Jozua 3:7).
De dood van Mozes had een sterk en negatief effect op de Hebreeën, zij verloren een leider die van gezicht tot gezicht met de Heer sprak en wonderen verrichtte door middel van zijn geloof en gemeenschap met God. Het was noodzakelijk dat God ook Jozua op zo’n manier verhoogde, zodat geheel Israël zijn geloof zou respecteren en zien dat de Heer met hem was.
Wij leven vandaag de dag in een tijd waarin het genoeg is om te zeggen dat men een christen is, omdat de ongelovigen, waaronder familieleden, kennissen vrienden vallen, iets uitzonderlijks dienen te zien in het leven van degenen die beweren dat zij in God geloven. God wil u groot maken in uw familie, op het werk, in uw financiële leven, uw gezondheid enz. Vóór de ogen van allen die u omringen, zodat zij uw geloof kunnen respecteren en erkennen dat, zoals God met Mozes en Jozua was, Hij vandaag de dag met u is. Hiervoor is het noodzakelijk dat u gehoorzaamt zoals zij gehoorzaamden, sterk bent zoals zij waren en moedig om te offeren zoals ook zij offeren, en dan zullen de wateren van de Jordaan zich wél openen voor u en de muren van Jericho in uw leven zullen vallen.
Laten wij deze mannen van geloof nadoen, in het gehoorzamen van de Stem van de Profetie, in de moed om te offeren en in de vastberadenheid om een kwalitatief goed leven op alle gebieden te veroveren.
God is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig in het leven van degenen die geloven. Hij wil u vandaag groot maken, de tijd is nú. U dient God een kans te geven om u te zegenen, door uw gehele leven, tijdens deze Campagne, op het altaar te plaatsen.
Dat God u zegene en laten wij naar voren gaan.
Met dank aan: bisschop Sérgio Correia