woestijnBegin – Woord – God – Leven – Licht.
Dit zijn woorden van het begin van het Evangelie van Johannes en van Genesis.
Allen openbaren de Here Jezus Christus.
“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen”
(Johannes 1:1-5).
Jezus is de Genesis van de Schepping.
Alles begint door Hem en voor Hem.
Jezus is het Beloofde Land dat afgescheiden is door de woestijn van deze wereld;
Wie tot Hem wil komen moet de woestijn overwinnen.
Wat de aandacht trekt is het feit dat het Leven in Hem zat en door middel van Hem is er leven gebracht in alles wat Zijn woord uitte.
Daarom is Hij het Licht van de mensen.
Het Leven verwijst, natuurlijk, naar de Heilige Geest;
De Geest zat in Hem en is het Licht van de mensen.
Dezelfde Geest wordt uitgestort over degenen die zich aanbieden als levende offerandes voor Zijn Altaar,
Zodat zij ook leven kunnen voortbrengen en dienen als het licht voor de mensen.
Maar degenen die beschikken over de Volheid van de Here Jezus – de Heilige Geest – hebben, door middel van het Woord of het uitgesproken Woord, de macht hiervoor en nog voor veel meer waar zij zich ook bevinden.
Omdat Jezus Het Begin was van alle dingen, De Genesis van het leven, zit er, door middel van Zijn Geest, macht in de woorden van Zijn kinderen om nieuwe levens voort te brengen.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader” (Johannes 14:12).
Dit is de boodschap van de Vasten van Daniël – dag 5 van  bisschop Edir Macedo