oracao-706x432Het baat niet om alleen maar goed te zijn, het baat niet om trouw te zijn, wij moeten goed én trouw zijn.
De goede dienaar is degene die goed is in wat hij doet. Hij gebruikt zijn middelen en talenten om alles zeer goed te doen. Met die middelen en talenten is hij in staat om een “uitstekend werk te verrichten. Het probleem echter is dat veel “goede dienaren” ontrouw zijn aan hun roeping.
De ontrouw vindt plaats wanneer men stopt om te dienen uit liefde voor de zielen en in plaats daarvan erkenning, eer en persoonlijke promoties begint te verwachten. Daarnaast vertellen zij niet de totale waarheid aan hun luisteraars, omdat zij een goede imago willen hebben.
De trouwe dienaar is degene die een goed karakter heeft en elk bevel van zijn Heer gehoorzaamt. Hij doet het echter altijd met veel vertraging en moeilijkheden. Omdat hij zijn talenten als dienaar niet heeft ontwikkeld weet hij niet hoe hij gebruik moet maken van de middelen die hij heeft. Daarom neemt het een lange tijd voor hem om de talenten die de Heer in zijn handen heeft geplaatst te ontdekken en te vermenigvuldigen.
Terwijl de goede én trouwe dienaar beschikt over de talenten én het karakter. Hij vertelt de waarheid aan zijn luisteraars en hij ontwikkelt. Hij maakt gebruik van de middelen die hij heeft en zoekt naar meer hulpmiddelen om een goed werk te kunnen verrichten. Elke dag ontdekt hij meer over zijn talenten en vermenigvuldigt die. Hij leeft in de geest en investeert zijn gehele vermogen om altijd zijn best te doen en te zijn voor Zijn Heer, zonder er iets voor terug te verwachten.
Laten wij goed zijn en gebruik maken van onze kennis, talenten, middelen en vermogens voor het doel van de Heer.
Laten wij ook trouw zijn en ons karakter van ware mannen en vrouwen van God behouden, in de Geest wandelen en werken zonder te verwachten dat wij erkend, geprezen of gepromoveerd zullen worden.
Dat de passie om te redden en dienen genoeg voor ons zal zijn om ons alle dagen te motiveren.
Met dank aan: bisschop Agnaldo Silva