tiraacaradochaoWe willen het graag, héél graag… maar we weten dat het pijn gaat doen en niet zo’n beetje ook… Als het mogelijk was, dan zouden wij proberen het te vermijden, dat is zeker, maar degene die werkelijk weet wat hij wil, weet dat het offer geen optie is, maar een vereiste…
Gideon was bang en letterlijk met zijn gezicht op de grond, als gevolg van de extreme armoede waarin hij zich samen met zijn gehele familie bevond, vanwege de onderdrukking van de Midjanieten, Amalekieten en de stammen van het Oosten, die tegen hen optrokken. Hij had echter een keuze, zoals wij die vandaag de dag ook hebben, om in een donkere grot angstig te blijven schuilen, met zijn gezicht op de grond – dat is een keuze, een persoonlijke beslissing die een ieder van ons zelf moet nemen.
Hoeveel mensen zijn er wel niet tegenwoordig die in angst leven om het weinige dat ze hebben te verliezen: slechte gezondheid, familie (problematisch en gebroken), het baantje voor een minimumloon, of de paar bezittingen die ze nog hebben. Helaas geldt dit voor de overgrote meerderheid!!!
Toen Gideon, de gewijde paal, het altaar van Baäl en de tweede stier “verborg” en bood wat hij wilde en niet wat God wilde en vroeg, bleef hij nog meer met zijn gezicht op de grond en was hij zelfs bang om te sterven.
Degene die met zijn gezicht op de grond zit, angstig om te sterven is, al staat hij voor de ware Engel (zoals het geval bij Gideon), zo’n staat omdat hij iets probeert te “verbergen” en God niet zijn totale overgave biedt, dat gematerialiseerd wordt door het vrijwillige offer.
Laten wij ons nu focussen op degenen die hun “gezicht op de grond” hebben, maar die al uit de grot zijn (ze kennen de waarheid, werden verlicht), maar hebben hun gezicht alsnog op de grond, als gevolg van ongeneeslijke ziektes, verslavingen, trauma’s, complexen, slechte gewoontes die ze niet kunnen overwinnen, ongerealiseerde dromen voor het liefdesleven, frustrerend huwelijk, financiële leven met alleen maar schulden, gebroken gezin of een zwak geestelijk leven…
Wanneer deze persoon alles volledig overgeeft door middel van het vrijwillige offer, geeft deze persoon wat God wil en zal hij op de been komen en wat dan ook kunnen overwinnen! Al moet die persoon bedreigingen, kritiek en beledigingen confronteren van de gehele familie, de natie zelf en zelfs al heeft die persoon 135.000 problemen, dan zal hij ze confronteren en OVERWINNEN! Omdat hij niet met zijn gezicht op de grond is.
Na het offer te hebben gemaakt zoals gevraagd en geïnspireerd werd door God Zelf, zoals Gideon deed, komt de persoon, met het Zwaard (het Woord), in de hand en in opstand in zijn hart (het bewuste geloof).
Dit is de realiteit: wij weten wat wij moeten doen en dat het niet onmogelijk is om vrijwillig te offeren wat God wil en vraagt. De reden echter dat het heel moeilijk is, is ook de reden waarom wij het offer vaak willen “verbergen”.
Denk met mij mee, waar haalde Gideon die stier vandaan als de vijanden alles in Israël vernietigden? Zij hadden dat dier verborgen!
Gideon deed wat velen nog steeds doen, proberen van God te “verbergen” wat hen een bepaalde hoop en veiligheid geeft.
Maar, zodat u kunt doen wat God van u vraagt, moet u gebruik maken van een opstandig geloof want, alleen een opstandig geloof doet een persoon stoppen met dingen verbergen en zichzelf verbergen.
God is met u en wij ook!
Bisschop Júlio Freitas