juizo165Op een dag liep een vrouw op straat toen zij, volgens haar, een verschrikkelijke scène zag toen zij door het raam van het huis van de pastor keek.
Stel u zich voor: haar pastor rende achter zijn vrouw aan met een bezem in zijn hand. Zij kon de vrouw horen schreeuwen en zien rennen en zij zag ook de pastor achter haar aan rennen.
Er was geen enkele twijfel: de pastor was zijn vrouw aan het slaan. De vrouw verspreidde dit nieuws door de stad. Ze vertelde het aan iedereen die zij kende en, omdat zij nog niet tevreden was, vertelde zij het ook aan vreemdelingen.
Korte tijd later was de hele stad op de hoogte van het onfatsoenlijke gedrag van de pastor.
Vanwege wat er gebeurde, kwamen de leiders van de kerk bijeen en namen de nodige maatregelen. Zij verwijderden de pastor van zijn bediening en lieten hun beslissing aan hem weten. Hij accepteerde, heel wijselijk, deze beslissing zonder iets tot zijn verdediging te zeggen. Hij vroeg alleen om één verzoek: laat mij één laatste afscheidsdienst houden aanstaande zondag en iedereen uitnodigen die kan komen.
Op die dag, nadat hij een korte en versterkende evangelische boodschap had gegeven, nodigde hij zijn vrouw uit om naar het altaar te komen en uit te leggen waarom hij werd ontslagen.
Zij zei met een luide en heldere toon:
– Mijn man wordt weggestuurd van de kerk vanwege een Haastig Oordeel! Ik ben me er bewust van dat de beslissing om hem te verwijderen genomen is omdat hij mij zou hebben geslagen. Ik heb nooit bij iemand hierover geklaagd en dat kon ik ook niet, omdat wat er in feite gaande was dat ik, terwijl ik het huis schoonmaakte, een muis zag en ik begon door de kamer te rennen. Omdat ik bang voor muizen ben, begon ik te schreeuwen en te rennen. Mijn man zag wat er aan de hand was, greep een bezem en begon achter de muis aan te gaan om hem te doden.
Als dit een geldige reden is om mijn man van de kerk weg te sturen, dan zullen wij naar een andere stad gaan, zo niet, dan zou ik de persoon die deze leugen verspreidde, dat mijn man mij zou hebben geslagen, willen vragen om hier te komen, omdat wij, mijn man en ik, bereid zijn om die persoon te vergeven voor de fout die hij of zij gemaakt heeft.
Iedereen die daar aanwezig was, wist wie dat gerucht had verspreid, dus de vrouw had geen andere keuze dan naar voren te gaan en om vergeving te vragen. Toen zei de pastor tegen haar:
– Ik vergeef u, maar u zult moeten doen wat ik zeg, ok? – Zij antwoordde bevestigend.
Vanwege haar reactie gaf de pastor haar de volgende instructies:
– Ik wil dat u een veren kussen neemt, naar de top van een heuvel gaat op een winderige dag en alle veren in de lucht gooit.
“Dat is makkelijk!” moet die vrouw hebben gedacht. Maar de pastor ging verder:
– Ga de volgende dag terug en verzamel alle veren en herstel de kussen weer, precies zoals hij voorheen was.
– Oh, pastor, dat is onmogelijk! Nadat de wind de veren heeft rondgeblazen, zal ik ze nooit meer bijeen kunnen zamelen, antwoordde zij.
– Dat is precies wat u met mijn leven gedaan hebt! Nadat u dat gerucht verspreid hebt, zullen de mensen van deze stad nooit meer naar mij kijken op dezelfde manier. Wij zullen naar een andere stad gaan, maar wij willen u achterlaten met deze les:
Oordeel nooit haastig over iemand en verspreid niet iets wat niet hersteld kan worden.
Met dank aan: Bisschop Renato Cardoso