shutterstock_204330862-706x471
“Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein.”

Matteüs 15:18

Als er gewaakt wordt wat het hart betreft, dan zijn de gedachten rein, en als de persoon vol is van dingen die lof bezitten in haar, dan praat de mond niet over verachtelijke en ijdele dingen, hij laat zichzelf noch anderen die het horen, besmetten.
Ester Bezerra