shutterstock_406175254-706x471“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.”
Johannes 14:27

Het waardevolste in deze wereld is de vrede die de Here Jezus ons naliet, en alleen degenen die Hem erkennen als hun Verlosser hebben deze vrede. Terwijl de wereld iedere dag steeds erger wordt, vreest ons hart niet, het is juist vol van vrede.
Ester Bezerra