homem_triste-706x432Wie denkt dat het mogelijk is om een christen te zijn zonder te offeren houdt zichzelf voor de gek. Het offer is het fundament van het christelijk leven en van de wandel met God, vanaf Genesis tot aan de Openbaring. Maar veel religieuzen die het hart in het goud hebben en niet op het Altaar, halen de Bijbelse teksten uit de context, om te kunnen zeggen dat zij niet hoeven te offeren. Maar elk van deze teksten, in de verschillende contexten, bekrachtigen de noodzaak om te offeren. Bijvoorbeeld:
“Maar Samuël zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen” (1 Samuël 15:22).
Weet u waarom God meer behagen heeft in gehoorzaamheid dan het offer? Omdat de gehoorzaamheid het ware offer is. Er is niets zo gewelddadig voor de mens als het moeten negeren van de wil om dingen op de eigen manier te doen. Het kost veel meer moeite dan om iets waardevols los te laten.
De wil van de mens is wat hem beweegt. Het hart wijst een pad aan om te volgen, en hij volgt het. De mens hangt af van zijn wil om zijn beslissingen te nemen. Hij is gewend om te leven volgens zijn eigen wil en het lukt velen niet om zich überhaupt voor te stellen hoe te handelen op een andere manier.
De eigen wil loslaten om de wil van God te doen is erkennen dat Hij, in feite, veel meer weet dan u ooit zult weten. Het bestaat niet dat God de Heer van iemand is die nog zijn eigen heer is. U kunt geen twee heren dienen. Als u zichzelf gehoorzaamt, bent u ongehoorzaam aan God. En als u God gehoorzaam, bent u ongehoorzaam aan zichzelf. Wie God behaagt, gaat tegen zijn eigen hart in. Wie zijn eigen hart behaagt, gaat tegen God in. Er is geen middenweg. God deelt Zijn troon met niemand.
Daarom is het offer noodzakelijk. Want wij onttronen onze eigen wil en geven de heerschappij over ons leven aan God. Het offer zet alles op zijn respectievelijke plaats. Het geeft aan Cesar wat hem toekomt en aan God wat Hem toekomt.
Als u uw leven aan God overgeeft, dan geeft u alles over. Als u niet alles overgeeft, dan geeft u uw leven niet over.
Bisschop Edir Macedo