“Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen” (Ezechiël 28 14:16) NBG 1951.
Wanneer we over offeren praten, dan praten we over uw gehele leven op het altaar hebben.
Wanneer we over het altaar praten, dan praten we over de berg en wanneer we over de berg praten, praten we over de materiële, fysieke, emotionele en familiaire veroveringen; maar boven alles praten we over een plaats waar u gered en beschermd kunt worden van alle satanische aanvallen, of u nu een kerklid, helper, pastor of bisschop bent.
Op de berg (het altaar) zijn we sterke krijgers; we kunnen over muren springen en grote legers vernietigen.
Echter, de duivel strijdt dagelijks om u tegen te houden de berg (het altaar) te beklimmen en hij werkt onvermoeibaar om degenen die de berg hebben bereikt en daar hun levens hebben gevestigd, daarvan te verwijderen. Waarom?
Het is simpel. Sinds zijn creatie, heeft de duivel altijd op Gods heilige berg gewoond en daarvan werd hij uitgeworpen.
Hij weet wat er gebeurd als iemand zijn hele leven op de berg offert.
Daarom, helpers, pastors, bisschoppen, vrouwen van pastors en het gehele volk van God: de berg is de plaats die onze Heer heeft geheiligd als woonplaats voor Zijn “… uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom…” (1 Petrus 2:9) NBG 1951. Het is de plaats waar de gehele hel bij elkaar niet in staat is om u te verslaan.
God zij dank!
Bisschop Sérgio Correa